20.12.2013

Afstudeereditie INCOHERENT ≠ DRIE ≠ COHERENT

20.12.2013

Een incoherente combinatie van drie mensen/vrienden/denkers/makers die in een ruimte verblijven en samenwerken. Enige overeenkomsten tussen hen zijn te vinden in een nonformalistische houding en de wens een tentoonstelling te laten ontstaan in plaats van in te richten. Een samenwerking waar de dialoog voedend is en waar de individuele uitgangspunten de ruimte krijgen om te evolueren en te botsen. Als recentelijk afgestudeerde kunstenaars zweven Eduard Breuking, Yvette Jacobs en Jochem van Laarhoven tussen hun eigen kunstenaarschap en het stramien/model van de academie. Hoe is de verhouding tot een tentoonstelling en de eigen werkwijze zonder de plechtigheden die een opleiding en de vooropgezette structuur van een afstudeertentoonstelling met zich meebrengen?

SINT JOOST — BREDA

INCOHERENT ≠ DRIE ≠ COHERENT
INCOHERENT ≠ DRIE ≠ COHERENT
INCOHERENT ≠ DRIE ≠ COHERENT