03.04.2014

Thijs Linssen + VHS Workshop

03.04.2014

De onmogelijke camera bewegingen in films en de daarbij horende techniek, hebben Thijs Linssen altijd al gefascineerd. Ze zijn opgenomen in een bijna lege studio of weiland, met hier en daar eigenaardige objecten tegen een blauwe achtergrond.

Achteraf wordt de rest opgevuld met virtuele effecten. Gefascineerd door deze virtuele werkelijkheid en de gebruikte techniek verliest Thijs zich in tutorials en making off’s van special effects. Hij probeert deze virtuele werelden te begrijpen, eigen te maken en haalt ze uit hun vertrouwde context. Thijs destilleert wat hem opvalt en gebruikt dit als basis om zijn beelden op te bouwen.
Thijs wil deze werelden weer tastbaar maken. Films, tradities, het digitale en het collectieve gedachtegoed zijn belangrijke uitgangspunten in zijn werk. Elk met hun eigen regels. De combinatie tussen deze uitgangspunten creëert een spanningsveld.

Thijs Linssen + VHS Workshop
Thijs Linssen + VHS Workshop
Thijs Linssen + VHS Workshop
Thijs Linssen + VHS Workshop
Thijs Linssen + VHS Workshop
Thijs Linssen + VHS Workshop
Thijs Linssen + VHS Workshop
Thijs Linssen + VHS Workshop