08.01.2015

VERS! Remix Reality

08.01.2015

Mirka Farabegoli nodigt uit:
Nathaniel Bagijn, Kitty Maria, Hannes Nienhuser, Roman Pankonin en Koes Staassen

We richten onze blik op kunstenaars die, elk op hun eigen wijze, alledaagse elementen combineren op een manier die ze boven het banale uit doen stijgen, of juist door het isoleren of herschikken van het object de magie ervan tonen. De drijfveer verschilt per kunstenaar maar de tendens om het absurde en bevreemdende in de kunst toe te laten door het opnieuw ordenen van elementen lijkt als een rode draad door de tentoonstelling te lopen.

Nathaniël Bagijn omschrijft zichzelf niet als tekenaar maar als als sjamaan, archeoloog en psychoanalyticus. Bagijn: "Het tekenen zelf is een ritueel geworden, haar betekenis achterlatend in de tekening. Een gestokte handeling. Als een visioen, onvoorzien. Overal waar de gesproken taal te kort schiet, zetten de beelden het gesprek voort. En ik blijf als toeschouwer achter.”

Kitty Maria "Mijn video-performances zijn als interventies zonder moraal. Vanuit een tweestrijd tussen de banaliteit en de grootsheid van ons bestaan verval ik in dorpse rebellie. In de alomtegenwoordige publieke ruimte ga ik opzoek naar de mogelijkheid van het onbekende, hier openbaart zich de absurditeit van alledag"

Het werk van Hannes Nienhüser kan worden opgevat als een kleurrijke aanpak om bepaalde patronen en onlogische elementen uit het dagelijks leven onder de loep te nemen. De alledaagse objecten die hij in zijn werk gebruikt, zijn ons zo vertrouwd dat er een groot contrast moet zijn om hun eigen kwaliteiten te benadrukken. In dit proces verandert hij de context en wordt er een soort kloof gecreëerd tussen de werelden van kennis en ervaring.

Roman Pankonin "Ik ben op zoek naar een onbekende identiteit die meestal in een installatie tot uiting komt. De psychische interactie tussen mens en materie is een zeer belangrijk bestanddeel van mijn werk; een ontmoeting van kleine en subtiele fenomenen, die ik vervolgens aan de bezoeker laat zien."

Schaamte, ritueel en verlangen zijn belangrijke elementen in het werk van Koes Staassen; "Er is grote schoonheid in het duister van het verlangen". Een belangrijk onderdeel van zijn werk vormen de verfijnde tekeningen van lichamen en objecten. De objecten worden in contact gebracht met het lichaam, het verlangen schuilt in deze handeling; "De relatie tussen lichaam en object is ambigu, komt mijn verlangen uit de impuls om te decoreren of vanuit de fantasie om het lichaam te bedreigen?"

Remix Reality
Remix Reality
Remix Reality
Remix Reality
Remix Reality
Remix Reality