27.11.2021

Muur voor Talent Feleon

27.11.2021

[English text below Dutch]

Vanaf heden presenteert stichting Derde Wal de vijfde uitvoering van Muur voor Talent. Ieder jaar mag een veelbelovende jonge kunstenaar zich uitleven op een monumentale muur boven de tunnel onder het centraal station van Nijmegen. In samenspraak met de buurt, de gemeente en ProRail ontstaat hier jaarlijks een kunstwerk wat door duizenden dagelijkse passanten gezien gaat worden. Dit jaar kwam Feleon (Fernando Leon) als winnaar uit de open call. Deze in Arnhem gestationeerde ontwerper en kunstenaar heeft al over de hele wereld muurschilderingen mogen maken, van New York tot Kassel. Met zijn herkenbare, tekenfilm-achtige stijl wenst hij de stad 'Good Vibes' toe na een jaar wat werd getekend door een verlammende pandemie.

Hij wil met zijn muurschildering een positieve reactie geven op de negativiteit van de afgelopen periode. Een jaar waarin behalve een sluimerende angst voor de toekomst ook de polarisatie tussen verschillende groepen leek te verergeren. Feleon vond het daarom tijd voor een opgewekte boodschap van verbroedering. Hij schilderde een afbeelding waarin honden en katten, slangen, appels en mensen uit alle categorieën een harmonieuze eenheid vormen. Activisme, groei en eenheid lijken de hoofdthema's. Het is een opgewekt geheel waarin hij speelt met symbolische tegenstellingen. Daarmee lijkt hij te willen zeggen dat we elkaar nodig hebben, ondanks of misschien juist vanwege onze verschillen. Dat we contact moeten blijven maken met elkaar, zelfs als isolatie en afstand het devies zijn.

From now on foundation Derde Wal presents the fifth iteration of 'Wall of talent'. Every year, a promising young artist is given the chance to bring live to a monumental wall situated above the underpass of Nijmegen central station. In collaboration with the neighborhood, the municipality and ProRail, the artist can create an artwork that will be seen by thousands of passersby each day. This year, Feleon (Fernando Leon) was the winner of the open call. This Arnhem-based artist has created large-scale murals all over the world, from New York to Kassel. Using his recognizable, cartoonish style he has created a piece that wishes the city 'Good Vibes' after a year marked by a paralyzing pandemic.

Through his mural, Feleon wants to give a positive response to the negativity that was so paramount during the past months. A year in which, besides an ever-growing anxiety regarding the future, polarization between groups of people seems to have worsened. Feleon felt it was time for an uplifting message of reconcilement. He painted an image in which dogs and cats, snakes and snails, apples and people of different categories form a harmonious whole. Activism, growth and unity seem to be the main themes. It is a convivial whole where there is ample room for interplay between polar opposites in symbolism. Through this ensemble he seems to want to convey that we need each other, despite or because of our differences. We need to stay in touch, even if isolation and distance are part of a new ruleset.

Feleon
Foto: Tycho van Dijk
Feleon
Foto: Tycho van Dijk
Feleon
Foto: Tycho van Dijk
Feleon
Foto: Tycho van Dijk