Emiel Ambroos

Dansende duin-sprieten en strandende badgasten

datum
7 t/m 9 oktober
categorie
Social Aspects
share story
Info

[English text below Dutch]

Natuurlijke materialen, nomadische praktijken en een focus op onze binding met de omgeving is wat het werk van Emiel Ambroos kenmerkt. Werkend met herkenbaar materiaal, op een nieuwe manier toegepast, experimenteert Emiel met zijn directe omgeving en bevraagt welke wisselwerkingen er plaatsvinden tussen de menselijke aanwezigheid en de natuurlijke vanzelfsprekendheid. Zijn zoektocht naar een “kleurrijk grijs-gebied” leidt naar een werkelijkheid waarin dynamiek, speelsheid en beweeglijkheid centraal staan.

Hij is verbonden aan Nijmegen en geïnteresseerd in de tegenstellingen die hier samenkomen; ritme en structuur, spontaniteit en rafelrandjes, energie en rust.  Deze bruisende, bewegelijke omgeving is het decor van zijn rondreizende sculpturen die op een organische manier opgaan in het landschap en de stad, als een reflectie van de plek waar zij neerstrijken. Sculpturen die niet statisch en stilstaand zijn, maar meebewegen met het ritme van de stad en waarbij samensmelting centraal staat. Vergelijkbaar met de uitspattingen en festiviteiten waar Emiel zich op baseert vormen samenwerkingen met anderen en de omgeving de basis voor dit project. 

Op zondag 11 september presenteert Emiel Ambroos samen met Laila van Berge en Jim Mooijekind ACT 3. Meer info hierover volgt. 

Natural materials, nomadic practices and our bond with the environment is what characterizes Emiel Ambroos' work. Working with recognizable material, applied in a new way, Emiel experiments with his immediate environment and questions what interactions take place between the human presence and natural phenomenon. His search for a "colorful gray area" leads to a reality in which dynamics, playfulness and mobility take a central spot.

He is associated with Nijmegen and is interested in the contradictions that live together in the city; rhythm and structure, spontaneity and frayed edges, energy and tranquility. This vibrant, dynamic environment is the setting for his itinerant sculptures that merge organically into the landscape and the city, as a reflection of the place where they alight. Sculptures that are not static and stationary, but that move with the rhythm of the city and where fusion is welcomed. Similar to the excesses and festivities that inspire Emiel, collaborations with others and the environment form the basis for this project.


On Sunday September 11, Emiel Ambroos, together with Laila van Berge and Jim Mooijekind, will present ACT 3. More information about this to come.

met dank

Met dank aan Mondriaan Fonds, Provincie Gelderland, Gemeente Nijmegen, Pictoright en VriendenLoterij.