Hans-Hannah

Demonstraties en heksenvervolging

datum
7 t/m 9 oktober
categorie
Social Aspects
share story
Info

[English text below Dutch]

De wereld kan beschouwd worden als een plek waarin alles met elkaar in verbinding staat. Hans-Hannah ziet het als een gigantische fabriek waarin de productie bepaald wordt door alles wat zich daarbinnen afspeelt en waar alle factoren met elkaar interacteren. Ze bekritiseert de hieruit resulterende superstructuren zoals het kapitalisme middels woord en beeld. Met installaties die zich de ruimte toe-eigenen speelt ze met ruimtelijke verhoudingen. Als deel hiervan vinden er performances plaats die samenwerken met andere performers, de installatie en de toeschouwer, vergelijkbaar met de processen in de fabriek.

Tijdens Social Aspects verdiept Hans-Hannah zich in alternatieve manieren van tentoonstellingen, en betrekt hier demonstraties bij waar mening of ideologie gemanifesteerd worden, vergelijkbaar met kunsttentoonstellingen. Ze neemt de performance als middel om te experimenteren met de grens tussen demonstraties en kunstwerken. Haar studie richt zich op de geschiedenis van Nijmegen, heksenvervolging in bijzonder. Middels archeologisch, geologisch en historisch onderzoek brengt zij deze verhalen terug naar het heden en stelt zij de vraag: in hoeverre verschillen de Middeleeuwse denkbeelden in kwestie van de hedendaagse denkbeelden?


Op 12 juni presenteerde Hans-Hannah samen met Richard Bolhuis en Simone Albers ACT 1. Hier gingen zij onder begeleiding van archeoloog Marieke Helsen en chemicus Frans Eppink de Ooijpolder in, voor een wandeling die eindigde bij een paviljoen-in-progress. De middag stond in het teken van de relatie die de mens heeft met de gecultiveerde natuur en de historie en totstandkoming van de Ooij.

The world can be seen as a place where everything is connected. Hans-Hannah sees it as a gigantic factory in which production is determined by everything that goes on inside and where all factors interact with each other. She criticizes the resulting superstructures such as capitalism through word and image. With installations that maybe take agency in a space, she plays with spatial relationships. As part of this, there are performances that collaborate with other performers, the installation and the spectator, similar to the processes in the factory.

During Social Aspects, Hans-Hannah delves into alternative ways of exhibitions, involving demonstrations where opinion or ideology is manifested, similar to art exhibitions. She takes the performance as a means to experiment with the boundary between demonstrations and works of art. Her study focuses on the history of Nijmegen, witch witch hunts in particular. Through archaeological, geological and historical research she brings these stories back to the present and inquires: to what extent do the medieval ideas in question differ from the contemporary ideas?

On June 12, Hans-Hannah, together with Richard Bolhuis and Simone Albers, presented ACT 1. They entered the Ooijpolder, accompanied by archaeologist Marieke Helsen and chemist Frans Eppink for a walk that ended at a pavilion-in-progress. The afternoon was devoted to the relationship that men has with cultivated nature and the history and development of the Ooij.

met dank

Met dank aan Mondriaan Fonds, Provincie Gelderland, Gemeente Nijmegen, Pictoright en VriendenLoterij.