Laura Canha Malpique

Suggested movement

datum
7 t/m 9 oktober
categorie
Social Aspects
share story
Info

[English text below Dutch]

In de samenleving worden rauwe materialen gebruikt om bepaalde structuren te creëren die bepalen hoe de massa erbinnen beweegt. Laura Canha Malpique gebruikt gesteente om sculpturen te creëren waarbij dezelfde rauwe materialen op een andere manier ingezet worden. Hiermee probeert ze bewustwording te op te roepen over de manier waarop bepaalde materialen gedomesticeerd worden en de invloed die dit heeft op onze samenleving.

Ook in Nijmegen worden rauwe materialen op een specifieke manier toegepast. Door deze zogenaamde legoblokken te bestuderen en waar mogelijk te bewerken roept Laura vragen op over de invloed die ze hebben op de gemeenschap in de stad. Door zelf legoblokken te plaatsen die de bewegingsstroom niet verstoren, maar juist bijeenbrengen. Ze wenst hiermee vragen op roepen over vanzelfsprekende productie, manipulatie, logistiek en infrastructuur: hoe wordt rauw materiaal omgezet in alledaagse mandmade objecten?

In het weekend van 6 en 7 augustus presenteert Laura Canha Malpique samen met Tommy Smits en Mario Sergio Alvarez ACT 2. Meer info hierover volgt. 

In society, raw materials are used to create certain structures that determine how the masses moves within them. Laura Canha Malpique uses rock to create sculptures in which the same raw materials are used in a different way. She tries to raise awareness about the way in which natural materials are domesticated and the influence this has on our society.

Raw materials are also used in a specific way in Nijmegen. By studying these so-called Lego blocks and altering or destroying them where possible, Laura raises questions about the influence they have on the community in the city. She plans to do this by placing Lego blocks herself without disrupting the flow of movement, but rather bring them together. She wishes to raise questions and discussion about natural production, manipulation, logistics and infrastructure: how is raw material converted into everyday mand-made objects?


In the weekend of August 6 and 7, Laura Canha Malpique, together with Tommy Smits and Mario Sergio Alvarez, will present ACT 2. More information about this to come.

met dank

Met dank aan Mondriaan Fonds, Provincie Gelderland, Gemeente Nijmegen, Pictoright en VriendenLoterij.