Mario Sergio Alvarez

:Holandes Errante

datum
7 t/m 9 oktober
categorie
Social Aspects
share story
Info

[English text below Dutch]

Hoe ontstaan culturele en politieke spanningen in de context van bepaalde verschijnselen? Dat is de vraag die centraal staat in het werk van Mario Sergio Alvarez. In zijn videokunst, fotografie, installaties en schilderijen focust hij zich op thema’s als identiteit, nationaliteit, leefomgeving en het thuisgevoel. Door vanuit zijn Cubaanse roots de West-Europese samenleving te beschouwen roept hij vragen op over afkomst, macht, tradities, historie en waarheid.

Mario bestudeert voor Social Aspects de Nijmeegse filmmaker Joris Ivens, die raakvlak heeft met zijn eigen Cubaanse geschiedenis. Door een instensieve studie uit te voeren naar het leven en werk van Joris Ivens en de Nijmeegse historie en omgeving, zal Mario een wandeling door de stad visualiseren. Dit project ontstaat uit een wisselwerking: hoe zag Joris Ivens Cuba en de revolutie die daar gaande was ten tijde van zijn verblijf en hoe zou hij het nu zien? En andersom: hoe beschouwt Mario de Nederlander die zijn geboorteland gedocumenteerd heeft? En hoe zal Mario het geboorteland van Joris Ivens in beeld brengen?


In het weekend van 6 en 7 augustus presenteert Mario Sergio Alverez samen met Tommy Smits en Laura Canha Malpique ACT 2. Meer info hierover volgt. 

How do cultural and political tensions arise in the context of certain phenomena? This question lives at the heart of Mario Sergio Alvarez's work. In his video art, photography, installations and paintings he focuses on themes such as identity, nationality and the feeling of home. By considering Western European society from his Cuban roots, he raises questions about origin, power, traditions, history and truth.

For Social Aspects, Mario studies the Nijmegen filmmaker Joris Ivens, who has common ground with his own Cuban history. By conducting an intensive study into the life and work of Joris Ivens and the Nijmegen history and surroundings, Mario will visualize a walk through the city. This project arises from a certain reciprocity: how did Joris Ivens experience Cuba during a revolutionary time and how would he experience it now? And vice versa: how does Mario view the Dutchman who has documented his native country? And how will Mario portray Joris Ivens' homeland?

In the weekend of August 6 and 7, Mario Sergio Alverez, together with Tommy Smits and Laura Canha Malpique, will present ACT 2. More information about this to come.

met dank

Met dank aan Mondriaan Fonds, Provincie Gelderland, Gemeente Nijmegen, Pictoright en VriendenLoterij.