Mireille Tap

Verwacht

datum
30 april 2019
categorie
Social Aspects
share story
Info

Beeldend kunstenares Mireille Tap (1990) maakt sculpturen, installaties en live performances waarmee zij (digitale) communicatie en sociale verhoudingen bevraagt. Op een poëtische en absurde manier verhoudt ze zich tot thema’s als contact, liefde, eenzaamheid en geborgenheid in de samenleving van vandaag. De onderwerpen waarmee Mireille werkt zijn nauw verbonden met de publieke ruimte. Contact en samenleven vinden hier immers bij uitstek plaats. Het is voor haar een hele relevante uitdaging om aan de slag te gaan met de plaats waar haar thematiek haar oorsprong vindt. ‘Ik ben gefascineerd door het bestaan van de scheiding tussen privé- en publieke ruimten en de cultuur die dit bepaalt. Hoe transformeert publieke ruimte naar privéruimte en andersom? Heb ik recht op een eigen huis? Welke ethiek is aan claimen verbonden? Welkom op mijn pagina.’