09.05.2017

Muur voor Talent Tezz Kamoen

09.05.2017

[English text below Dutch]

Tezz Kamoen maakte in 2017 het tweede werk voor de muur. Het werk is opgebouwd uit elementen die rechtstreeks komen uit Nijmegen West. Waarin herkenbare, alledaagse gebruiksvoorwerpen terugkomen. In illustratieve vorm en zijn geabstraheerde versies. Onderzoekend naar de kernwaarden en het idee van ‘herkenbaarheid’ achter een voorwerp.

Tezz: ‘’Het werk is opgebouwd uit elementen die rechtstreeks komen uit Nijmegen West. Waarin herkenbare, alledaagse gebruiksvoorwerpen terugkomen. In illustratieve vorm en zijn geabstraheerde versies. Onderzoekend naar de kernwaarden en het idee van ‘herkenbaarheid’ achter een voorwerp. Of dat een kleur is, een opvulling, schaduw en licht, of de combinatie ervan. Dit werk is een spel, en een conflict tussen illustratie en abstractie, tussen de illusie van licht en platheid. Om daarna alles geforceerd bij elkaar brengen door het te in te framen met zwart.’’

Tezz Kamoen made the second work for the wall in 2017. The work is made up of elements that come directly from Nijmegen West. In which recognizable, everyday utensils return. In illustrative form and its abstracted versions. Exploring the core values and the idea of 'recognizability' behind an object.

Tezz: ''The work is made up of elements that come directly from Nijmegen West. In which recognizable, everyday utensils return. In illustrative form and its abstracted versions. Exploring the core values and the idea of 'recognizability' behind an object. Whether that is a color, a fill, shadow and light, or the combination of them. This work is a game, and a conflict between illustration and abstraction, between the illusion of light and flatness. And then force everything together by framing it with black."

Tezz Kamoen
Tezz Kamoen