Ian Skirvin

Coincidental film sets

datum
23 t/m 26 September
categorie
Social Aspects
share story
Info

[English text below Dutch]

Doorleefd materiaal en onbewuste, onopgemerkte handelingen vinden elkaar in de installaties van Ian Skirvin.

Hij beweegt zich iedere dag door de overblijfselen van anonieme menselijke handelingen. Al lopend door zijn studio rangschikt hij gevonden dingen en geluiden tot er nieuwe situaties ontstaan. Zijn werk reageert op de nabijheid van mensen, hun perceptie en relatie tot een gebeurtenis. Samen met Oscar van Leest realiseerde hij de eerste ACT van social Aspects 2021: Play by ear: Drifting Accounts of Possibilities in Sound, Time and Space. Dit zou een opstap moeten zijn naar zijn eindpresentatie in September: een film en performatieve installatie gebaseerd op het onderzoekstraject.

Lived materials and unconscious, unnoticed acts find each other in installations by Ian Skirvin.

He moves through the detritus of anonymous human activity and collects it like evidence on a crime scene. While rummaging through his studio he re-arranges found objects and sounds until a new situation arises. His work responds to the vicinity of people. Their perception of the things they experience and the way they relate to a chance event. Together with Oscar van Leest he will realise the first ACT of socials aspects 2021: Play by ear: Drifting Accounts of Possibilities in Sound, Timeand Space. This performative installation should act as a stepping stone towards his final presentation in september: a film and installation based on his experiences during this period of artistic research. 

bio

[English text below Dutch]

Ian Skirvin (1991, Rotterdam) studeerde in 2018 af aan AKV St. Joost in Breda. Hij woont en werkt nabij Nijmegen. Als kunstenaar creëert hij situaties waarin toeval een bepalende rol speelt. Gevonden objecten, geluiden en handgemaakte artefacten plaatst hij in een zorgvuldig geënsceneerde context. Zo worden ze 'props' in een set die gebonden is aan een specifieke locatie. Voor Social Aspects 2021 gaat hij onderzoeken hoe hij een publiek deelgenoot kan maken van toevallige gebeurtenissen in de stad.

Zijn werk geeft hij de karakteristieken van een jagende kameleon die onzichtbaar opgaat in haar omgeving. Vanuit camouflage wacht het dier met groot geduld en veel focus op een moment om toe te slaan. Onzichtbaar voor de meesten maar dodelijk aanwezig. Zo zal de passant die zijn ingrepen opmerkt ook met precisie geraakt worden. Hij gaat vaak uit van onopgemerkte gebeurtenissen. Een eenzame man die op een bankje gaat zitten of afval wat midden in de nacht in een bos gedumpt wordt. Dagelijks leven en fictie liggen hier dicht bij elkaar. Deze situaties destilleert hij tot materiële en perfomatieve elementen: geluid, handelingen, objecten en de eigenschappen van de plek. Daarmee creëert hij filmische interventies met een open einde. In zijn onderzoekstraject voor Social Aspects wil hij bekijken hoe hij binnen zijn praktijk ruimte kan scheppen voor interactie met een breder publiek.

Ian Skirvin (1991, Rotterdam) graduated from the Fine Art department of AKV St. Joost in Breda in 2018. He lives and works near Nijmegen. As an artist, he creates situations governed by elements of chance. Found objects, sounds and handmade artifacts are placed in carefully staged contexts. They become props in a site-specific set piece. For Social Aspects 2021, he will research ways that will help a broader audience connect to the situations he instigates.

He gives his work the characteristics of a chameleon on the prowl. It can be hiding in plain sight, waiting for the right moment to strike. Invisible to most but lethal for some. His works act under the camouflage of daily life, while striking an unseemly deal with fiction. He often starts from unnoticed events. A lonely man sitting on a bench or trash dumped in a forest in the middle of the night. He then distills these situations to their performative elements: sounds, acts, objects and the properties of a place. Using those elements, he creates cinematic interventions with an open end. During his research period for Social Aspects 2021 he will try to create spaces that will facilitate both his peers and the passerby.

Website / instagram

play by ear

[English text below Dutch]

Ian Skirvin en Oscar van Leest dirigeren op 27 maart een concert van toevalligheden. Een gelegenheidsorkest bespeelt de ruimte van een verlaten zorgcentrum met hun eigen (on)bewustzijn. Handelingen leiden tot geluiden die op hun beurt weer bewust maken van de handeling zelf.

De eerste ACT van Social Aspects 2021 zal gelijktijdig plaatsvinden in een parkeergarage en de Nijmeegse binnenstad. Teksten geïnspireerd door het werk van Pauline Oliveros vormen de prelude van het concert. Oliveros (1932-2016) was een pionier op het gebied van experimentele muziek en de grondlegger van 'deep listening', een op rituelen en bewustzijn gebaseerde wijze van muziekcompositie. Ian en Oscar vertalen haar 'Sonic Meditations' naar een reeks statements en instructies over het maken van en luisteren naar geluid. Deze teksten worden op locaties geplaatst waar ze de toevallige passant even uit de dagelijkse onopmerkzaamheid zullen tillen. Na het realiseren van deze prelude zal een audio performance van anderhalf uur via live streaming op meerdere locaties te volgen zijn. In de stad, op derdewal.nl en wellicht in de ether. De opnames van het concert worden na de act als cassettebandje uitgegeven door Derde Wal en noise label Gary Busey Tape Company.

On the 27th of March, Ian Skirvin and Oscar van der Leest will conduct a concert of coincidences. The orchestra will play the rooms of an abandoned care facility by employing their (sub)consciousness as an instrument. Acts will lead to sounds which in turn will make one aware of acting.

The first ACT of Social Aspects 2021 will simultaneously take place in a parking garage and the city center of Nijmege. Texts inspired by the work of Pauline Oliveros will function as the prelude of the concert. Oliveros (1932-2016) was a pioneer of experimental music and the founder of 'Deep Listening', a way of composing and listening to music based on meditative rituals and sonic awareness. Ian and Oscar will translate their personal interpretations of her 'Sonic Meditations' to a series of instructions and statements concerning making and listening to sound in these socially distanced times. These texts will be placed in locations where they will be able to lift passersby from their everyday daze. After completing the prelude, an audio performance lasting 90 minutes will be streamed live to several locations. You can catch it on derdewal.nl, in the city and perhaps even on air. The recording of the concert will be published as a cassette tape by Derde Wal and the noise label Gary Busey Tape Company.