22.09.2018

Kunstnacht Willem & Isolde & Rosalie

22.09.2018

[English text below Dutch]

Tijdens de Nijmeegse Kunstnacht 2018 presenteerde Derde Wal verschillende soorten werk om naar te kijk en of om aan deel te nemen!

British Bike Lane van Willem de Haan

Het werk van Willem de Haan is een eerbetoon aan de grappige en absurde dagelijkse situaties. Zijn eigen leven is zijn inspiratie. Waardering en humor gaan daarbij samen.

Dagelijks zijn er overal absurde situaties. Je kunt daarover een grap maken, maar een grap vraagt om reflectie. Je moet de grap snappen. Willems huidige werk is eerder vervreemdend en ontregelend. Het is meer dan een grapje: een serieus en kritisch gegeven benadert hij vanuit een cartooneske, sculpturale, interactieve en soms lachwekkende positie.

WALK, DON’T WALK, WALK, DON’T WALK van Isolde Venrooy

Isolde Venrooy is beeldend kunstenaar en maakt schilderijen, installaties ... en wandelingen. Isolde wandelt om interactie tot stand te brengen tussen haar beeldende werk, het menselijk lichaam en de omgeving. Kijkgereedschappenzoals spiegels en tekstkaartjes vormen hierbij een belangrijk onderdeel.

Tijdens de Nijmeegse Kunstnacht kon u deelnemen aan een tweetal wandelingen, die starten bij Singular Art aan Waalkade 72. Isolde Venrooy nam u mee op pad.

Isolde Venrooy studeerdeonder meer aan de Academie voor Beeldende Vorming Tilburg (1998, cum laude) en aan de Design Academy in Eindhoven (2003, cum laude). Vanaf 2011 werkt Isolde aan ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten.

Carla&Friends van Rosalie van Oorschot

Als jonge kunstenaar is het belangrijk om mobiel en flexibel te zijn. Ateliers zijn vaak tijdelijk, net als exposities en projecten. Uit deze dagelijkse logistiek is het project Carla&Friends ontstaan. Tijdens dit project zie je het werk van jonge kunstenaars in de achterbak van de auto, gecureerd door Rosalie van Oorschot. Zo is het mogelijk om beeldend werk overal en onafhankelijk te presenteren. Je ziet kwalitatief werk, maar op een laagdrempelige en ludieke manier!

During the Nijmeegse Kunstnacht 2018, Derde Wal presented various types of work to look at and or to participate in!

British Bike Lane by Willem de Haan

Willem de Haan's work is a tribute to the funny and absurd everyday situations. His own life is his inspiration. Appreciation and humor go hand in hand.

Every day there are absurd situations everywhere. You can joke about that, but a joke requires reflection. You have to get the joke. Willem's current work is rather alienating and disruptive. It is more than a joke: he approaches a serious and critical issue from a cartoonish, sculptural, interactive and sometimes laughable position.

WALK, DON'T WALK, WALK, DON'T WALK by Isolde Venrooy

Isolde Venrooy  is a visual artist and makes paintings, installations ... and walks. Isolde walks to create interaction between her visual work, the human body and the environment. Viewing tools such as mirrors and text cards are an important part of this.

During the Nijmeegse Kunstnacht you could participate in two walks, which start at Singular Art at Waalkade 72. Isolde Venrooy took you on the road.

Isolde Venrooy studied at the Academy for Visual Education in Tilburg (1998, cum laude) and at the Design Academy in Eindhoven (2003, cum laude). Since 2011, Isolde has been working at ArtEZ School of the Arts.

Carla&Friends by Rosalie van Oorschot

As a young artist it is important to be mobile and flexible. Workshops are often temporary, as are exhibitions and projects. The Carla&Friends  project arose from this daily logistics. During this project you will see the work of young artists in the back of the car, curated by Rosalie van Oorschot. This makes it possible to present visual work anywhere and independently. You see quality work, but in an accessible and playful way!

Willem & Isolde & Rosalie
Willem & Isolde & Rosalie
Willem & Isolde & Rosalie
Willem & Isolde & Rosalie
Willem & Isolde & Rosalie
Foto: Marcel Krijgsman