01.01.2018

Social Aspects Social Aspects 2018

01.01.2018

SOCIAL ASPECTS SOCIAL ASPECTS 2019

Negen verschillende kunstenaars, samen in residentie bij hedendaags kunstplatform Derde Wal. De residentie, onder de noemer Social Aspects, is een project met een sociaal experimenteel karakter. Kunstenaars worden aangemoedigd om buiten de kaders van geijkte presentatieruimtes te treden en op zoek te gaan naar een samen­werking met de publieke ruimte. Hier ontstaat een andere manier van kijken en werken. Dat levert verrassende projecten in de publieke ruimte. 

In 2018 onderzochten Arash Fakhim, Nurzehra Ulukaya, Janneke Baltussen, Jolijn Ceelen, Gijs Verhoofstad, Roy Ruepert, Isabelle Bisseling, Willem de Haan & Frank ter Beek, de publieke ruimte als werkveld voor hun kunstpraktijken. Gedurende de finnisage wordt documentatie tentoongesteld en context geboden rondom hun onderzoek.

Voor meer informatie over de projectien zie hier: https://derdewal.nl/projecten/social-aspects