01.11.2019

Young Art Weekend Een ode aan de nieuwe kunstenaar

01.11.2019

[English text below Dutch]

Elk jaar studeren er honderden nieuwe kunstenaars af aan de kunstacademies die Nederland rijk is. Elke academie heeft zijn eigen identiteit en zo zijn er elk jaar weer nieuwe tendensen te vinden. Zoals gebruikelijk bezoeken veel kunstprofessionals de afstudeertentoonstellingen om op zoek te gaan naar jong talent en onderscheidende nieuwe kunstwerken. In het verleden werd elk jaar bij Destilaat van Extrapool (Nijmegen) en Nieuwe Oogst van Galerie Bart (Nijmegen) al werk getoond van pas afgestudeerden. Vanaf 2019 slaan echter zes kunstinstellingen uit Nijmegen de handen ineen om een collectief en onderscheidend festival neer te zetten voor de nieuwe kunstenaar: Young Art Weekend.

De bijdrage van Derde Wal:

Pauline Jonker
Pauline Jonker noemt zichzelf de stiekeme manipulator die combineert en creëert zonder zelf een verhaal toe te voegen. Tussen de dingen die elkaar in het gewone leven niet tegen komen is zij de koppelaar.

Jonne de Groot
De installatie van Jonne de Groot is ontstaan uit een noodzakelijke verandering van onbewuste behoeften. De installatie is opgebouwd uit verschillende lijnen die binnen het geheel de letterlijkheid van het gegeven verliezen. Kom kijken! Foto door Malou Koster.

Koen van Zwol
Koen van Zwol onderzoekt de manier waarin we met voedsel omgaan. Zijn keramische objecten staan symbool voor een aandachtige manier van consumeren. Efficiëntie en gemak zijn hierbij niet aan de orde.

Bart van Dommelen
Bart van Dommelen experimenteert met het 3D printen van glas. Een door hem ontwikkelde techniek waarin de vorm van het glas lijkt de groeien in de de door de computer aangestuurde tekening

Jakob van Klinken
Jakob van Klinken stelt situaties op die oproepen tot interactie. Vanuit een caravan vol kussens en prints onderzoekt hij de economie van verlangens. In ruil hiervoor krijgt Jakob een plekje in jouw geheugen.

Every year, hundreds of new artists graduate from the art academies in the Netherlands. Each academy has its own identity and new trends can be found every year. As usual, many art professionals visit the graduation exhibitions to look for young talent and distinctive new works of art. In the past, work by recent graduates was shown every year at Destilaat van Extrapool (Nijmegen) and Nieuwe Oogst from Galerie Bart (Nijmegen). From 2019, however, six art institutions from Nijmegen will join forces to create a collective and distinctive festival for the new artist: Young Art Weekend.

The contribution of Derde Wal:

Pauline Jonker
Pauline Jonker calls herself the sneaky manipulator who combines and creates without adding a story herself. She is the matchmaker among the things that do not meet in everyday life.

Jonne de Groot
Jonne de Groot's installation arose from a necessary change in unconscious needs. The installation is made up of different lines that lose the literal nature of the given within the whole. Come and see! Photo by Malou Koster.

Koen van Zwol
Koen van Zwol investigates the way in which we deal with food. His ceramic objects symbolize an attentive way of consuming. Efficiency and convenience are not an issue here.

Bart van Dommelen
Bart van Dommelen is experimenting with 3D printing glass. A technique he developed in which the shape of the glass seems to grow in the computer-controlled drawing

Jacob van Klinken
Jakob van Klinken creates situations that call for interaction. From a caravan full of pillows and prints, he investigates the economy of desires. In return, Jakob will get a place in your memory.

Een ode aan de nieuwe kunstenaar
Foto: Jolijn Ceelen
Een ode aan de nieuwe kunstenaar
Foto: Jolijn Ceelen
Een ode aan de nieuwe kunstenaar
Foto: Jolijn Ceelen
Een ode aan de nieuwe kunstenaar
Foto: Jolijn Ceelen
Een ode aan de nieuwe kunstenaar
Foto: Jolijn Ceelen
Een ode aan de nieuwe kunstenaar
Foto: Jolijn Ceelen