01.04.2020

Social Aspects Social Aspects 2020

01.04.2020

[English text below Dutch]

Negen verschillende kunstenaars, samen in residentie bij hedendaags kunstplatform Derde Wal. De residentie, onder de noemer Social Aspects, is een project met een sociaal experimenteel karakter. Kunstenaars worden aangemoedigd om buiten de kaders van geijkte presentatieruimtes te treden en op zoek te gaan naar een samen­werking met de publieke ruimte. Hier ontstaat een andere manier van kijken en werken. Dat levert verrassende projecten in de publieke ruimte. 

In 2020 onderzochten Lola Bezemer, Laura Bolscher, Wessel Verrijt, Eef Veldkamp, Chantal van Lieshout, Hessel Josemans, Elfi Voermans, Julius Thissen en Sabina Mikelic de publieke ruimte als werkveld voor hun kunstpraktijken. Gedurende de finnisage wordt documentatie tentoongesteld en context geboden rondom hun onderzoek.

Lees hier meer over de kunstenaars en hun projecten.

Nine different artists, together in residence at contemporary art platform Derde Wal. The residence, under the name Social Aspects, is a project with a social experimental character. Artists are encouraged to step outside the boundaries of calibrated presentation spaces and to look for collaboration with public space. This creates a different way of looking and working. This results in surprising projects in the public space.

In 2020, Lola Bezemer, Laura Bolscher, Wessel Verrijt, Eef Veldkamp, Chantal van Lieshout, Hessel Josemans, Elfi Voermans, Julius Thissen and Sabina Mikelic explored public space as a field for their art practices. During the finnisage, documentation is showcased and context provided around their research.

Read more about the artists and their projects here.

Hessel Josemans, Café de Eenzaamheid:
Hessel Josemans, Café de Eenzaamheid
Social Aspects 2020
Social Aspects 2020
Social Aspects 2020
Social Aspects 2020
Social Aspects 2020
Social Aspects 2020
Social Aspects 2020
Social Aspects 2020
Social Aspects 2020
Social Aspects 2020
Social Aspects 2020
Social Aspects 2020
Social Aspects 2020
Social Aspects 2020
Social Aspects 2020
Social Aspects 2020