03.09.2022

Festival de Oversteek Expeditie Noord 2022

03.09.2022

[English text below Dutch]

Met Expeditie Noord geeft Derde Wal artistieke invulling aan het nieuw ontgonnen, dynamische rivierenlandschap van Nijmegen Noord. Kunstenaars worden uitgenodigd om te reageren op de lokale context en de festivalsfeer die er heerst tijdens De Oversteek. Absurde experimenten en subtiele ingrepen zijn te vinden langs de route die het festival beschrijft. Een aantal van de kunstenaars overnachten in het gebied en werken vanuit hun beleving van dit verblijf. Het project is het resultaat van een langdurige samenwerking tussen Derde Wal en Festival De Oversteek. De combinatie van theater, performances, dans, muziek en voordracht brengt een gebied wat dreigt ten prooi te vallen aan projectontwikkelaars op poëtische wijze tot leven. 

Deelnemende kunstenaars: 

Eef Veldkamp, Isolde Venrooy, Jakob van Klinken, Lola Bezemer en notjohn.

With Expeditie Noord, Derde Wal gives artistic interpretation to the newly developed, dynamic river landscape of Nijmegen North. Artists are invited to respond to the local context and the festival atmosphere that prevails during De Oversteek. Absurd experiments and subtle interventions can be found along the route described by the festival. A number of the artists spend the night in the area and work from their experience of this stay. The project is the result of a long-term collaboration between Derde Wal and Festival De Oversteek. The combination of theatre, performances, dance, music and reading brings an area that threatens to fall prey to project developers to life in a poetic way.

Participating artists:

Eef Veldkamp, Isolde Venrooy, Jakob van Klinken, Lola Bezemer and notjohn.

Expeditie Noord 2022
Foto: Tycho van Dijk
Expeditie Noord 2022
Foto: Tycho van Dijk
Expeditie Noord 2022
Foto: Tycho van Dijk
Expeditie Noord 2022
Foto: Tycho van Dijk
Expeditie Noord 2022
Foto: Tycho van Dijk
Expeditie Noord 2022
Foto: Tycho van Dijk
Expeditie Noord 2022
Foto: Tycho van Dijk
Expeditie Noord 2022
Foto: Jakob van Klinken
Expeditie Noord 2022
Foto: Thijs Toonen