07.10.2022

Social Aspects Social Aspects 2022

07.10.2022

[English text below Dutch]

Tijdens Social Aspects 2022 werd hedendaagse kunst naar het Nijmeegse centrum gehaald. Op verschillende plekken, zoals het Hunnerpark en de Molenpoort, werd de publieke ruimte toegeëigend door negen kunstenaars om samen met het publiek te experimenteren.

De passant of de terrasbezoeker werd uitgenodigd om deel te nemen aan reflectieve workouts en de creatie van home-deco kunstwerken. Er vonden performances door de stad plaats met alternatieve, muzikale improvisaties. Het Hunnerpark was het decor van natuurlijke interventies die reflecteerden op de al dan niet gebaande paden. Uit verrijkende samenwerkingen ontstonden een opgraving met archeologische en historische verbinding en een installatie voortkomend uit onderzoek naar micro-organismen. Er waren nomadische soundscapes en locatiespecifieke installaties te bezoeken die een moment van bezinning boden, als tegenhangers van het kermisgedruis.

Deelnemende kunstenaars: Simone Albers, Mario Sergio Alvarez, Emiel Ambroos, Laila van Berge, Richard Bolhuis, Laura Malpique, Hans-Hannah, Jim Mooijekind en Tommy Smits.

During Social Aspects 2022, contemporary art was brought to the center of Nijmegen. In various places, such as Hunnerpark and Molenpoort, the public space was appropriated by nine artists to experiment with the public.

The passer-by or the terrace visitor was invited to participate in reflective workouts and the creation of home-deco works of art. Performances took place through the city with alternative, musical improvisations. The Hunnerpark was the setting for natural interventions that reflected on the structured or organic paths. Enriching collaborations resulted in an excavation with an archaeological and historical connection and an installation resulting from research into micro-organisms. There were nomadic soundscapes and location-specific installations to visit that offered a moment of reflection, as counterparts to the fairground noise.

Participating artists: Simone Albers, Mario Sergio Alvarez, Emiel Ambroos, Laila van Berge, Richard Bolhuis, Laura Malpique, Hans-Hannah, Jim Mooijekind and Tommy Smits.

Social Aspects 2022
Foto: Studio Another Day
Social Aspects 2022
Foto: Koen Kievits
Social Aspects 2022
Foto: Koen Kievits
Social Aspects 2022
Foto: Koen Kievits
Social Aspects 2022
Foto: Koen Kievits
Social Aspects 2022
Foto: Koen Kievits
Social Aspects 2022
Foto: Koen Kievits
Social Aspects 2022
Foto: Koen Kievits
Social Aspects 2022
Foto: Koen Kievits
Social Aspects 2022
Foto: Koen Kievits
Social Aspects 2022
Foto: Koen Kievits
Social Aspects 2022
Foto: Koen Kievits
Social Aspects 2022
Foto: Koen Kievits
Social Aspects 2022
Foto: Koen Kievits
Social Aspects 2022
Foto: Koen Kievits
Social Aspects 2022
Foto: Tommy Smits
Social Aspects 2022
Foto: Tommy Smits
Social Aspects 2022
Foto: Tommy Smits
Social Aspects 2022
Foto: Tommy Smits
Social Aspects 2022
Foto: Tommy Smits
Social Aspects 2022
Foto: Tommy Smits
Social Aspects 2022
Foto: Tommy Smits
Social Aspects 2022
Foto: Tommy Smits
Social Aspects 2022
Foto: Tommy Smits
Social Aspects 2022
Foto: Tommy Smits