29.05.2022

Ubb HILL Oscar van Leest

29.05.2022

[English text below Dutch]

Beeldende kunst en muziek op verrassende locaties langs de Rijksstraatweg

Zondag 29 mei vond de eerste editie van Ubb HILL plaats.
Tijdens Ubb HILL kun je genieten van concerten en exposities op meer dan tien bijzondere locaties in Beek-Ubbergen vlakbij Nijmegen.

Namens Derde Wal presenteerde Oscar van Leest in het café van de Refter een geluidscompositie met een serie door de ruimte heen geplaatste sculpturen. Zowel de geluidscompositie als de sculpturen werden gemaakt van en met materiaal uit en van de Refter en het direct omliggende terrein. Het café behield zijn reguliere functie; bezoekers ervan bevonden zich die dag tussen het werk.

Meer info over Ubb HILL

Mede dank aan Mondriaanfonds.

Visual art and music at surprising locations along the Rijksstraatweg

The first edition of Ubb HILL took place on Sunday May 29.
During Ubb HILL you can enjoy concerts and exhibitions at more than ten special locations in Beek-Ubbergen near Nijmegen.

On behalf of Derde Wal, Oscar van Leest presented a sound composition in the cafe of the Refter with a series of sculptures placed throughout the space. Both the sound composition and the sculptures were made from and with material from and from the Refter and the immediately surrounding terrain. The cafe kept its regular function; its visitors were between work that day.

More info about Ubb HILL

Thanks to Mondriaanfonds.

Oscar van Leest