16.07.2022

Muur voor Talent André Anan

16.07.2022

[English text below Dutch]

Al mot ik krupe, op blote voeten gaon, ik wil nog een keer Sint Steven heure slaon! 

De zesde uitvoering van Muur voor Talent is te bewonderen! Ieder jaar wordt er een veelbelovend idee tot leven gewekt op de muur boven de tunnel onder het centraal station van Nijmegen. Deze muur representeert de samenwerking tussen de buurt en stichting Derde Wal, de gemeente en ProRail. Dit jaar verbeeldt de Muur voor Talent een hommage aan de Nijmegenaar en het Nijmeegse volkslied, door André HZS en Anan Striker (/\/\/\/\). 

André HZS is een Nederlands-Molukse, multi-gedisciplineerde kunstenaar. Met zijn muurschilderingen, tatoeages en tentoonstellingen verkent en verbreedt hij de wereld rondom graffiti en experimenteert hij met verschillende materialen en technieken. ‘Tags’ zijn niet enkel een manier om je naam ergens achter te laten om je gebied af te bakenen, en dat is terug te zien in de typerende vormgeving van André HZS. 

Anan Striker haalt onder andere inspiratie uit uiteenlopende muziekgenres, dichtkunst en voetbalcultuur. De dagelijkse bijzonderheden en abstracte fenomenen die hij tegenkomt vertaalt hij naar sculptuur, tekeningen en schilderkunst. Resulterend zijn multimediale, vervreemdende en toch herkenbare creaties. 

Deze twee makers vinden elkaar in de creatieve manier waarop ze de openbare ruimte aanvliegen; kleurrijke, intuïtieve projecten die raakvlakken hebben met street art, hiphopcultuur en graffiti tags. Ze zoeken de randen op van genres en conventies, om zo tot grensverleggende en indrukwekkende beelden te komen. Voor Muur voor Talent hebben zij zich gericht op de Nijmegenaar als harde werker, en daarbij het volkslied van Gradus van Nimwegen nieuw leven ingeblazen. Tijdens de schilderdagen gingen André en Anan het gesprek aan met omwonenden en passanten om zo interactie teweeg te brengen en toelichting te geven op hun afbeelding. De schildering is op verschillende niveaus te beschouwen door de verschillen in kleurvlakken, penseelstreken en lettergrootte.

“Al mot ik krupe, op blote voeten gaon, ik wil nog een keer Sint Steven heure slaon!”

The sixth edition of Muur voor Talent is ready to be admired! Every year a promising idea is brought to life on the wall above the tunnel under Nijmegen Central Station. This wall represents the collaboration between the neighborhood and the Derde Wal foundation, the municipality and ProRail. This year, the Muur voor Talent depicts a tribute to the Nijmegen resident and the Nijmegen national anthem, by André HZS and Anan Striker (/\/\/\/\/).

André HZS is a Dutch-Moluccan multidisciplinary artist. With his murals, tattoos and curating projects, he explores and broadens the world around graffiti and experiments with different materials and techniques. 'Tags' are not just a way to leave your name somewhere to demarcate your area, and that is reflected in the typical design of André HZS.

Anan Striker draws inspiration from diverse music genres, poetry and football culture. He translates the day-to-day details and abstract phenomenon he encounters into sculpture, drawings and painting. The result are multimedial, alienating and yet recognizable creations.

These two makers find each other in the creative way in which they approach public space; colourful, intuitive projects that touch on street art, hip-hop culture and graffiti tags. They look for the edges of genres and conventions, in order to arrive at groundbreaking and impressive images. For Muur voor Talent they focused on the Nijmegen citizen as a hard worker, and breathed new life into the national anthem of Gradus van Nimwegen. During the painting days, André and Anan entered into a conversation with local residents and passers-by in order to create interaction and to explain their image. The painting can be viewed on different levels due to the differences in color areas, brushstrokes and font size.

André Anan
Foto: Tycho van Dijk
André Anan
Foto: Tycho van Dijk
André Anan
Foto: Tycho van Dijk
André Anan
Foto: Tycho van Dijk