23.09.2021

Social Aspects Social Aspects 2021

23.09.2021

[English text below Dutch]

Twaalf verschillende kunstenaars, samen in residentie bij hedendaags kunstplatform Derde Wal. De residentie, onder de noemer Social Aspects, is een project met een sociaal experimenteel karakter. Kunstenaars worden aangemoedigd om buiten de kaders van geijkte presentatieruimtes te treden en op zoek te gaan naar een samen­werking met de publieke ruimte. Hier ontstaat een andere manier van kijken en werken. Dat levert verrassende projecten in de publieke ruimte. 

In 2021 onderzochten Ian Skirvin, Oscar van Leest, Nora Aurrekoetxea, Melanie Maria, Wouter van der Giessen, Mickey Yang, Robert Fox, Bo Stokkermans, Dakota Harvard, Thijs Linssen, Gabriel Fontana en Vivien Tauchmann de publieke ruimte als werkveld voor hun kunstpraktijken. Gedurende de finnisage wordt documentatie tentoongesteld en context geboden rondom hun onderzoek.

Er werd nagedacht over en geëxperimenteerd met infrastructuur, menselijke handelingen, conventies, vanzelfsprekendheden en intimiteit middels onder andere performances, film, (audiovisuele) installaties en posters. Specifieke interventies riepen op tot verwondering en actie. Een misschien wel bekende omgeving, die op een nieuwe manier toegeëigend werd door de kunstenaars. Vergankelijke materialen en acties die één enkel weekend een plek kregen in de stad, maar gebaseerd op intensief onderzoek en experiment en met hopelijk een blijvend effect.

Hier lees je meer over de kunstenaars.

Twelve different artists, together in residence at contemporary art platform Derde Wal. The residence, under the name Social Aspects, is a project with a social experimental character. Artists are encouraged to step outside the boundaries of calibrated presentation spaces and to look for collaboration with public space. This creates a different way of looking and working. This results in surprising projects in the public space.

In 2021, Ian Skirvin, Oscar van Leest, Nora Aurrekoetxea, Melanie Maria, Wouter van der Giessen, Mickey Yang, Robert Fox, Bo Stokkermans, Dakota Harvard, Thijs Linssen, Gabriel Fontana and Vivien Tauchmann explored public space as a field for their art practices. During the finnisage, documentation is showcased and context provided around their research.

Social Aspects 2021 was filled with thoughts and experiments about infrastructure, human actions, conventions, everyday life and intimacy through performances, film, (audiovisual) installations and posters. Specific interventions evoked wonder and action. A perhaps familiar environment was appropriated by the artists in a new way. Based on intensive research and experiments, perishable materials and actions were given a place in the city for a short period of time with a hopefully lasting effect.

Read more about the artists here.

Social Aspects 2021
Foto: Studio Another Day
Social Aspects 2021
Foto: Tycho van Dijk
Social Aspects 2021
Foto: Tycho van Dijk
Social Aspects 2021
Foto: Tycho van Dijk
Social Aspects 2021
Foto: Tycho van Dijk
Social Aspects 2021
Foto: Tycho van Dijk
Social Aspects 2021
Foto: Tycho van Dijk
Social Aspects 2021
Foto: Tycho van Dijk
Social Aspects 2021
Foto: Tycho van Dijk
Social Aspects 2021
Foto: Tycho van Dijk
Social Aspects 2021
Foto: Tycho van Dijk
Social Aspects 2021
Foto: Tycho van Dijk
Social Aspects 2021
Foto: Tycho van Dijk
Social Aspects 2021
Foto: Tycho van Dijk
Social Aspects 2021
Foto: Tycho van Dijk
Social Aspects 2021
Foto: Tycho van Dijk
Social Aspects 2021
Foto: Tycho van Dijk
Social Aspects 2021
Foto: Tycho van Dijk
Social Aspects 2021
Foto: Tycho van Dijk
Social Aspects 2021
Foto: Tycho van Dijk
Social Aspects 2021
Foto: Tycho van Dijk
Social Aspects 2021
Foto: Tycho van Dijk
Social Aspects 2021
Foto: Tycho van Dijk