23.09.2021

Social Aspects Social Aspects 2021

23.09.2021

Twaalf verschillende kunstenaars, samen in residentie bij hedendaags kunstplatform Derde Wal. De residentie, onder de noemer Social Aspects, is een project met een sociaal experimenteel karakter. Kunstenaars worden aangemoedigd om buiten de kaders van geijkte presentatieruimtes te treden en op zoek te gaan naar een samen­werking met de publieke ruimte. Hier ontstaat een andere manier van kijken en werken. Dat levert verrassende projecten in de publieke ruimte. 

In 2021 onderzochten Ian Skirvin, Oscar van Leest, Nora Aurrekoetxea, Melanie Maria, Wouter van der Giessen, Mickey Yang, Robert Fox, Bo Stokkermans, Dakota Harvard, Thijs Linssen, Gabriel Fontana en Vivien Tauchmann de publieke ruimte als werkveld voor hun kunstpraktijken. Gedurende de finnisage wordt documentatie tentoongesteld en context geboden rondom hun onderzoek.

Voor meer informatie zie hier.