13.02.2015

DE NIEUWE RUIMTE 3 - Maarten Bel & Ide Andre

13.02.2015

[English text below Dutch]

Buiten, Maarten Bel:

Ik zwem veel, werk als zaterdagpostbode, bezoek mijn moeder regelmatig en ik kijk zoveel mogelijk verschillende zombie flms. De dingen die ik in mijn dagelijkse leven meemaak dienen ter inspiratie voor werk: knieholtehaar, mijn vriendin de hand schudden of mensen selecteren die ik niet zou vertrouwen bij een zombie outbreak. Ik kijk veel om mij heen, ik observeer en verzamel de dingen waarvan ik vind dat ze iets groters representeren dan dat ze op het eerste gezicht lijken. Deze voorvallen hebben voor mij een kwaliteit omdat ze op verschillende niveaus kunnen worden geïnterpreteerd.

Vanuit een groot aangelegd archief kunnen de ideeën allerlei gedaantes aannemen alvorens ik ze terugbreng in de samenleving. Tekeningen, boeken, performances, workshops, tekst, de vorm past zich telkens aan aan de content van het werk. Mijn rol als maker is de rol van de uitsmijter. Ik sta aan de deur van een (denkbeeldige) box waaraan regels zijn verbondenen en ik bepaal welk idee er wel en welk idee er niet naar binnen mag. 

Veelal heeft het werk een 'vluchtig' en humoristische inslag. Humor voor mij is een moment van herkenning en/of vervreemding. Doormiddel van een sociaal interactie trek ik de toeschouwer uit haar schulp en vergroot ik het perspectief van zijn of haar wereld.

Binnen, Ide André:

"The painter paints, the runner runs, the seller sells, the swimmer swims, the baker bakes, the crawler crawls, the singer sings, the gamer games, the dancer dances, the thinker thinks, the gardener gardens, the fisher fishes, the player plays, the walker walks, the climber climbs, the builder builds, the drummer drums, the shooter shoots, the collector collects, the writher writhes, the doer does, the stealer steals, the healer heals, the killer kills, the fighter fights, the doubter doubts, the feeler feels, the jumper jumps, the actor acts, the teacher teaches, the sleeper sleeps, And so on, And so on...."- Ide André

Outside, Maarten Bel:

I swim a lot, work as a Saturday postman, visit my mom regularly and watch as many different zombie movies as I can. The things that I experience in my daily life serve as inspiration for work: hip hair, shaking my girlfriend's hand or selecting people I would not trust in a zombie outbreak. I look around a lot, I observe and collect the things that I think represent something bigger than they appear at first glance. These occurrences have a quality for me because they can be interpreted on different levels.

From a large archive, the ideas can take on all kinds of shapes before I bring them back into society. Drawings, books, performances, workshops, text, the form always adapts to the content of the work. My role as a maker is that of the bouncer. I stand at the door of an (imaginary) box to which rules are attached and I decide which idea is allowed in and which idea is not.

The work often has a 'volatile' and humorous slant. Humor for me is a moment of recognition and/or alienation. Through a social interaction I pull the viewer out of her shell and I increase the perspective of his or her world.

Inside, Ide André:

"The painter paints, the runner runs, the seller sells, the swimmer swims, the baker bakes, the crawler crawls, the singer sings, the gamer games, the dancer dances, the thinker thinks, the gardener gardens, the fisher fishes, the player plays, the walker walks, the climber climbs, the builder builds, the drummer drums, the shooter shoots, the collector collects, the writher writhes, the doer does, the stealer steals, the healer heals, the killer kills, the fighter fights , the doubter doubts, the feeler feels, the jumper jumps, the actor acts, the teacher teaches, the sleeper sleeps, And so on, And so on...."- Ide André

3 - Maarten Bel & Ide Andre
3 - Maarten Bel & Ide Andre
3 - Maarten Bel & Ide Andre
3 - Maarten Bel & Ide Andre
3 - Maarten Bel & Ide Andre
3 - Maarten Bel & Ide Andre
3 - Maarten Bel & Ide Andre
3 - Maarten Bel & Ide Andre
3 - Maarten Bel & Ide Andre
3 - Maarten Bel & Ide Andre
3 - Maarten Bel & Ide Andre
3 - Maarten Bel & Ide Andre