05.06.2015

There is always another day to: Yorick de Vries

05.06.2015

[English text below Dutch]

De flyers van Collectief Derde Wal van het afgelopen seizoen, ontworpen door ontwerper Yorick en fotografe Maria, vallen misschien in de prijzen! Een mooie gelegenheid om het werk van Yorick en Studio Another Day eens te laten zien.

De expositie is een overzicht van de projecten waar Studio Another Day de afgelopen drie jaar aan heeft gewerkt. Bestaande publicaties, ontwerpen en het proces achter de ontwerpen krijgen een plekje tijdens het twee weekeinden lang durende expositie.

The flyers of Collective Derde Wal from last season, designed by designer Yorick and photographer Maria, might win prizes! A great opportunity to show the work of Yorick and Studio Another Day.

The exhibition is an overview of the projects Studio Another Day has been working on over the past three years. Existing publications, designs and the process behind the designs are given a place during the two weekend long exhibition.

Yorick de Vries
Yorick de Vries