27.03.2021

ACT 1 play by ear

27.03.2021

[English text below Dutch]

play by ear

Ian Skirvin en Oscar van Leest dirigeren op 27 maart een concert van toevalligheden. Een gelegenheidsorkest bespeelt de ruimte van een verlaten zorgcentrum met hun eigen (on)bewustzijn. Handelingen leiden tot geluiden die op hun beurt weer bewust maken van de handeling zelf.

De eerste ACT van Social Aspects 2021 zal gelijktijdig plaatsvinden in een parkeergarage en de Nijmeegse binnenstad. Teksten geïnspireerd door het werk van Pauline Oliveros vormen de prelude van het concert. Oliveros (1932-2016) was een pionier op het gebied van experimentele muziek en de grondlegger van 'deep listening', een op rituelen en bewustzijn gebaseerde wijze van muziekcompositie. Ian en Oscar vertalen haar 'Sonic Meditations' naar een reeks statements en instructies over het maken van en luisteren naar geluid. Deze teksten worden op locaties geplaatst waar ze de toevallige passant even uit de dagelijkse onopmerkzaamheid zullen tillen. Na het realiseren van deze prelude zal een audio performance van anderhalf uur via live streaming op meerdere locaties te volgen zijn. In de stad, op derdewal.nl en wellicht in de ether. De opnames van het concert worden na de act als cassettebandje uitgegeven door Derde Wal en noise label Gary Busey Tape Company.

On the 27th of March, Ian Skirvin and Oscar van der Leest will conduct a concert of coincidences. The orchestra will play the rooms of an abandoned care facility by employing their (sub)consciousness as an instrument. Acts will lead to sounds which in turn will make one aware of acting.

The first ACT of Social Aspects 2021 will simultaneously take place in a parking garage and the city center of Nijmege. Texts inspired by the work of Pauline Oliveros will function as the prelude of the concert. Oliveros (1932-2016) was a pioneer of experimental music and the founder of 'Deep Listening', a way of composing and listening to music based on meditative rituals and sonic awareness. Ian and Oscar will translate their personal interpretations of her 'Sonic Meditations' to a series of instructions and statements concerning making and listening to sound in these socially distanced times. These texts will be placed in locations where they will be able to lift passersby from their everyday daze. After completing the prelude, an audio performance lasting 90 minutes will be streamed live to several locations. You can catch it on derdewal.nl, in the city and perhaps even on air. The recording of the concert will be published as a cassette tape by Derde Wal and the noise label Gary Busey Tape Company.

play by ear
Foto: Koen Kievits
play by ear
Foto: Koen Kievits
play by ear
Foto: Koen Kievits
play by ear
Foto: Koen Kievits
play by ear
Foto: Koen Kievits
play by ear
Foto: Koen Kievits
play by ear
Foto: Koen Kievits
play by ear
Foto: Koen Kievits