02.05.2021

ACT 3 Turn and Burn

02.05.2021

[English text below Dutch]

Mickey Yang en Wouter van der Giessen organiseerden op 3 mei de derde ACT van Social Aspects 2021. Onder de titel Turn and Burn scheurden een groep kunstenaars, een fotograaf en wat aanhang door de natuur die Nijmegen omringt. Een toeristische tocht met tussenstops gebaseerd op de al dan niet aanwezige lokale kennis van de deelnemers. Zonder vastomlijnd plan of definitieve route.
 
Vertrekpunt was de dialoog die onderweg ontstond. Kunstenaar Jelle Slof maakte opnames van deze gesprekken, die samen als podcast een verslag van de afgelegde route zullen zijn. Van het centraal station via het rode dorp langs de Heilig Landstichting, de Duivelsberg op en via het Wylerbergmeer weer terug naar het centrum om te eindigen bij de Blauwe Hand. We bezochten een begraafplaats, een landschapsmuseum en maakten tekeningen op handdoeken. Er werd zes uur gefietst en minstens zo lang gesproken.
 
Mickey en Wouter kwamen tot dit project door replica's van de Lourdesgrot die zij beiden onafhankelijk van elkaar op verschillende plekken op ongeveer het zelfde moment bezochten. De toeristische ervaring is vaak kunstmatig en homogeen, terwijl men haar ondergaat vanwege het 'authentieke' gevoel een plaats bezocht te hebben. Met deze fietstocht onderzoeken ze hoe men elkaar en een plek leert kennen binnen de context van een vrij knullige, langlopende activiteit. Tegelijkertijd bevragen ze het concept 'kennen'. Is het voldoende om ergens geweest te zijn en het bordje gelezen te hebben? Moet je ergens hebben geleefd om het kennen? De mentale kaart vult zich met anekdotes en impressies maar zal nooit een definitieve staat bereiken.
 
Mickey Yang and Wouter van der Giessen organized the third ACT of Social Aspects 2021 on the third of May. A group of artists, a photographer and some others drove through the natural surroundings of Nijmegen. A touristy trek with stops along the way based on the local knowledge – or lack thereof – of the participants. Without a definitive route or plan.
 
The starting point was the dialogue that naturally occurred while cycling. Artists Jelle Slof collected fragments of these conversations and turned them into a podcast documenting the travelled route. Starting at the Central Station of Nijmegen, the route led the group through the red village, alongside the Heilig Land Stichting, the Duivelsberg and on the beach of the Wylerbergmeer, to circle back to the city center where we ended at bar de Blaauwe Hand. The group visited a cemetery, a miniature landscape museum and made drawings on towels. They biked for six hours and spoke at least as long.
 
Mickey and Wouter came to this project to visit replicas of the Lourdes cave that were separated independently from each other in different places at about the same time. The tourist experience is artificial and homogeneous, men undergo it because of the 'authentic' feeling of having visited a place. With this bike ride she shows how men get to know each other and place within the context of a rather clumsy, long-running activity. they ask the concept of 'knowing'. Is it enough to have been somewhere and read the sign? Do you have to live somewhere to know it? The mental map fills with anecdotes and impressions but will never reach a final state.
 
 
Turn and Burn
Foto: Tycho van Dijk
Turn and Burn
Foto: Tycho van Dijk
Turn and Burn
Foto: Tycho van Dijk
Turn and Burn
Foto: Tycho van Dijk
Turn and Burn
Foto: Tycho van Dijk
Turn and Burn
Foto: Tycho van Dijk
Turn and Burn
Foto: Tycho van Dijk
Turn and Burn
Foto: Tycho van Dijk
Turn and Burn
Foto: Tycho van Dijk
Turn and Burn
Foto: Tycho van Dijk
Turn and Burn
Foto: Tycho van Dijk
Turn and Burn
Foto: Tycho van Dijk
Turn and Burn
Foto: Tycho van Dijk
Turn and Burn
Foto: Tycho van Dijk
Turn and Burn
Foto: Tycho van Dijk
Turn and Burn
Foto: Tycho van Dijk
Turn and Burn
Foto: Tycho van Dijk
Turn and Burn
Foto: Tycho van Dijk