26.06.2021

ACT 4 Superbe

26.06.2021

[English text below Dutch]

ACt 4 nam de vorm aan van een digitale ruimte met geotags die ontstond als gevolg van de botsing tussen Robert Fox en Bo Stokkerman. Door in de voorgaande maanden Skype-gesprekken op te nemen die fungeerden als een uitgevoerde 'kunsttherapie', was hun oorspronkelijke bedoeling om de kern van elkaars praktijk te verkennen.

De enscenering en uitvoering van de werkelijkheid aanhalen als vage rode draden. Hierdoor heeft de uitwisseling een eerlijke en spontane virtuele ondersteuningsstructuur gevormd. Buitengewone problemen uit het echte leven deden zich gaandeweg voor, waardoor de werkelijkheid (hetgeen dat geïnspecteerd werd) zowel superreëel als supersurrealistisch werd. Zo werd de basis onthuld voor reactionaire ontledingen van hun ervaringen die anders geen stem zouden hebben gehad.

Deze ACT was een tijdelijke aanduiding. Een dualiteit van gemeenschappelijke plekken. Een universeel herkenbare beschrijving van het ‘zijn’ binnen de vertrouwenssfeer van Nijmegen/Arnhem.

HONDENVELD
Hengstdalseweg, Hengstdal, 6523 EG Nijmegen
Kaarten

HOTEL
Nieuwe Oeverstraat 50, 6811 JB Arnhem
Kaarten

 

ACT 4 took the form of a geotagged digital space created as a result of Robert Fox & Bo Stokkerman’s collision. By recording Skype calls over preceding months that function as a performed 'art therapy' their initial intention was to explore the core of each other's practice.

Citing the staging and performing of reality to be vague common threads. In doing so the exchange has formed an honest and impromptu virtual support structure. Out-of-the-ordinally real life issues presented themselves during, making reality (the very thing that was inspected) both super-real and super-surreal. Thus, revealing the groundwork for reactionary dissections of their experiences that wouldn’t have had a voice otherwise.

This ACT was a place holder. A duality of staple sites. A universally identifiable account of ‘being’ within the confides of Nijmegen/Arnhem.

DOGFIELD

Hengstdalseweg, Hengstdal, 6523 EC Nijmegen
Maps

HOTEL 

Nieuwe Oeverstraat 50, 6811 JB Arnhem
Maps

Superbe
Superbe