Mireille Tap

Good Girl

datum
Verwacht in juni
categorie
Social Aspects
share story
Info

Beeldend kunstenares Mireille Tap (1990) maakt sculpturen, installaties en live performances waarmee zij (digitale) communicatie en sociale verhoudingen bevraagt.

Op een poëtische en absurde manier verhoudt ze zich tot thema’s als contact, liefde, eenzaamheid en geborgenheid in de samenleving van vandaag.

De onderwerpen waarmee Mireille werkt zijn nauw verbonden met de publieke ruimte. Contact en samenleven vinden hier immers bij uitstek plaats. Het is voor haar een hele relevante uitdaging om aan de slag te gaan met de plaats waar haar thematiek haar oorsprong vindt.

‘Ik ben gefascineerd door het bestaan van de scheiding tussen privé- en publieke ruimten en de cultuur die dit bepaalt. Hoe transformeert publieke ruimte naar privéruimte en andersom? Heb ik recht op een eigen huis? Welke ethiek is aan claimen verbonden? Welkom op mijn pagina.’

Fotografie: Julius Thissen

hoorns

Claimen heeft met het innemen van ruimte te maken. Letterlijke en figuurlijke ruimte die in beginsel publiek is. Voor Social Aspects 4 is Mireille Tap op zoek gegaan naar de rol die schattigheid kan vervullen bij claimen van gezelschap.De natuur leert ons dat wie niet sterk is, slim moet wezen om haar/zijn zin te krijgen. Schattigheid kan hierbij een belangrijke rol vervullen. Onschuldig ogende planten en pluizige baby geitjes lokken voorbijgangers naar hen toe. Deze komen ontwapend aan om vervolgens te worden vast gehaakt in doornen of aan hoorntjes gespietst - blijf hier.

Voor haar onderzoek nam ze de groep mee naar een biologische geitenboerderij. Hier maakte de groep contact met het wezen dat enerzijds een van de vroegst gedomesticeerde dieren is en anderzijds lange tijd in verband gebracht is met de duivel. Dit laatste geldt althans voor de volwassen geiten. Hoe kan in een schattig lammetje immers het kwaad van de duivel huizen?


Op initiatief van Richard Kofi kwam de groep in aanraking met Afrikaanse muziekinstrumenten. Geluid speelt vaak een rol bij de live performances van Mireille Tap. Geïnspireerd door de instrumenten maakte Mireille eengeluidsinstrument voor de trap die de Graafseweg en de Tollenweg in Nijmegen met elkaar verbindt. Hiermee zal een performance plaatsvinden om voorbijgangers te laten voelen dat ze mogen doorlopen.

 

met dank

met dank Dit onderdeel van Social Aspects wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie Gelderland, Gemeente Nijmegen en het Mondriaan Fonds. Het Mondriaan Fonds droeg middels het experimenteerreglement bij aan het honorarium van de kunstenaars.