Roy Ruepert

Miss Thing

datum
11 augustus 2018
categorie
Social Aspects
share story
Info

Roy Ruepert maakt beelden om de omgeving voor zichzelf en de toeschouwer plezieriger te maken.

Hiervoor put hij inspiratie uit fantasiewerelden die hem al van kinds af aan fascineren. Iconische figuren uit de popcultuur - of dit nu tekenfilmfiguren of powervrouwen zijn -krijgen een eerbetoon in zijn werk. Van Miley  tot Ariël. Voor Social Aspects wil hij iets van de kracht, zelfexpressie en creativiteit van zijn muzen overbrengen aan de Nijmeegse passant.  

Hij beplakte een van de meer onooglijke plekken van de stad met posters van vijf boegbeelden uit zijn jeugd. te weten: de heks die onder je bed ligt te wachten, de kleine zeemeermin met haar rode wapperende haar, een My Little Pony die hij kreeg voor Sinterklaas, ondanks dat het geen jongensspeelgoed was, Baby Spice van de Spice Girls en Hedwig de uil van Harry Potter, die uiteindelijk toch nog zijn uitnodiging brengt om deel te nemen aan Zweinstein. Inmiddels zijn deze kinderfascinaties de basis van zijn beeldtaal. Ze worden vervormd tot kleurrijke, positieve uitdrukkingen van het (vrouwelijk) rolmodel. 

Voor het project Miss Thing, zet hij deze fascinerende vrouw in de spotlight. Een vrouw die op een voetstuk staat maar waar je toch jezelf mee kan identificeren. De iconische vrouw die via zijn werk het belang van zelfexpressie duidelijk moet maken. Zoals Kim Kardashian zegt: Do you for you!

Roy Ruepert creates images in an attempt to make his surrounding more enjoyable, for him and for the passerby. 

To achieve this goal, he searches for inspiration in the fantasy worlds that have fascinated him since childhood. Iconic figures from pop culture - cartoons or pop music power women - get an hommage in his work. From Miley to Ariël. For Social Aspects he wants to convey some of the strength, self-expression, and creativity of his muses to the public in Nijmegen.

He picked one of the more unsightly locations in the city and covered it in posters of five main characters of his youth. Including the witch who lies waiting under your bed, the little mermaid with her waving red hair, a My Little Pony doll he got for Sinterklaas, even though it wasn't a toy for a boy, Baby Spice and Hedwig the Owl from Harry Potter, who eventually did turn up to give him his invitation to Hogwarts. These childhood fascinations have become the fundaments for his visual language. He transforms them into colourful, positive expressions of a (female) role model. 

For the project Miss Thing, he has aimed his limelight on fascinating women. Those who stand on a pedestal but still act like a person you can identify with. The iconic woman who makes the importance of self-expression clear through Roy's work. Like Kim Kardashian says: Do you for you!

Respons

De openbare ruimte had veel invloed op de ontvangst van mijn werk. Public space was of great influence on my work and the public.

De presentatie van de posters was voor de ene voetganger een opvallende verassing terwijl de ander er zo aan voorbij liep. Voor de onoplettende passant was het de zoveelste postermuur. Viel het de mensen wel op dan was er ook direct interactie, een praatje en een reactie. . Ze wilden de posters mee naar huis nemen en peuterde ze van de muur, of vroegen er netjes om. Het werken in oplage vond ik interessant, het bracht mijn werk in relatie tot Warhol, iemand die minstens zo gefascineerd was met popcultuur en beroemdheid als ik. Ik dacht aan zijn 'Twenty five Marilyns" uit 1962. Door de druktechniek waren het unieke werken die net aan de kunstkant van hoge en lage cultuur vielen. Ze zijn vieringen van de 'neppe' fantasiewereld van TV, film en muziek en hebben een echte impact op de toeschouwer. Ik hoop dat mijn werk op deze plek op dezelfde manier iets van de vitaliteit van deze onmogelijke werelden overbrengt in het leven van alledag. Door de posters uit te delen droeg ik mijn steentje bij aan een kunst die er voor iedereen is. 

The presentation of the posters was a pleasant surprise for some passersby and a completely unremarkable situation for others. The less observant public might have mistaken the project for just another poster wall. When they did take notice there was an immediate sense of interaction, a small chat or a quick reaction. People wanted to take the posters home, by peeling them off the wall or by asking politely.  Working in an open edition was interesting to me. It connected my work with Warhol, who was at least as fascinated as I am with popular culture and celebrity. I thought of his 'Twenty five Marilyns' from 1962. A unique piece that just barely came out on the side of art in the balance between low and high culture. They are celebrations of a 'fake' world of fantasy, TV, movies and music but have a real impact on those who see them. I hope my work will function in a similar manner. That these posters will convey some of the vitality that can be found in these impossible worlds to everyday life. By handing out the posters for free I did my part to work towards an Art that is there for everyone, 

bio

Roy Ruepert (06-11-1990), Kunsteducator, projectontwikkelaar en autonoom kunstenaar.

Gestudeerd aan Artez Hogeschool voor de kunsten, Zwolle: Fine art and education (2014).

Docent Beeldende kunst op de Vrije school, Zutphen

http://www.royruepert.nl 

Roy Ruepert is an art educator, project developper and an autonomous artist.

He graduated from Artez academy in Zwolle with a bachelor's degree in fine art and education (2014)

He teaches Visual Arts at the 'vrije school' in Zutphen.

met dank

Dit onderdeel van Social Aspects wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie Gelderland, Gemeente Nijmegen en het Mondriaan Fonds. Het Mondriaan Fonds droeg middels het experimenteerreglement bij aan het honorarium van de kunstenaars.