Laila van Berge

A-Live-Laugh-Love-Lament / Een hommage aan de hobby

datum
7 t/m 9 oktober
categorie
Social Aspects
share story
Info

[English text below Dutch]

Welke mythes zijn te herleiden uit commercie en religie? Wat is er nog subliem voor de seculiere hobbyist? Laila van Berge gaat op zoek naar de uitdrukking van universele wensen en angsten die worden samengevat in herkenbare objecten en beelden. Ze is geïntrigeerd door de hobby en het cliché. Ze bestudeert de dialoog tussen het ‘gezonde verstand’ en iconografie en onderzoekt de spanning tussen traditie en trend, die leiden tot idolen en iconen die in de vorm van clichés en stereotypes gegoten worden.

Tijdens Social Aspects onderzoekt Laila het idee van Tulpa en tulpamancy, waarbij een entiteit of een energiestroom een tastbare vorm krijgt.  Ze gebruikt het project als een experiment om één of meer fluïde installaties te creëren, niet gebonden aan een lineair productie, maar resonerend met de energie van de omgeving en waarbij het idee van auteurschap naar de achtergrond verdwijnt. In dit werk staan begrippen als exotisme, primitivisme en fetisjisme centraal; middels associatieve assemblages wordt de onderdrukte wereld waaraan deze concepten gekoppeld worden onderzocht en bevraagd. 


Op zondag 11 september presenteert Laila van Berge samen met Emiel Ambroos en Jim Mooijekind ACT 3. Meer info hierover volgt. 

Which myths can be traced back to commerce and religion? What is sublimated by the secular hobbyist? Laila van Berge searches for the expression of universal wishes and fears that are summarized in recognizable objects and images and is intrigued by the hobby and the cliché. She studies the dialogue between common sense and iconography and examines the tension between tradition and trend, leading to idols and icons that are cast in the form of clichés and stereotypes.

During Social Aspects, Laila explores the idea of ​​Tulpa and tulpamancy, where an entity or an energy flow takes on a tangible form. She uses the project as an experiment to create one or more fluid installations, not tied to a linear production, but resonating with the energy of the environment and where the idea of ​​authorship fades into the background. This work focuses on concepts such as exoticism, primitivism and fetishism; through associative assemblages the suppressed world to which these concepts are linked is investigated and questioned.


On Sunday September 11, Laila van Berge, together with Emiel Ambroos and Jim Mooijekind, will present ACT 3. More information about this to come.

met dank

Met dank aan Mondriaan Fonds, Provincie Gelderland, Gemeente Nijmegen, Pictoright en VriendenLoterij.