Tommy Smits

Moderne Dolmen

datum
7 t/m 10 oktober
categorie
Social Aspects
share story
Info

[English text below Dutch]

Tijdloos en tijdelijk, vergankelijk en concreet, vluchtig en duurzaam zijn tegenstellingen die samenkomen in het werk van Tommy Smits. Vanuit een fascinatie voor fossielen en fotografie heeft hij een techniek ontwikkeld waarmee hij foto’s in beton kan vereeuwigen, waardoor het vergankelijke niet meer vergaat. In zijn projecten bezigt hij zich met het laten opgaan van foto’s in de natuur, of presenteert hij ze in een grote, robuuste lijst. Daarmee beweegt hij zich tussen fotografie en sculptuur in.

Tijdens Social Aspects bestudeert Tommy het pre-Romeinse tijdperk, waarmee een contrast geschetst wordt tussen een periode waarin alles ongedocumenteerd bleef en het nu, waar een obsessie voor documentatie bestaat. De bestaande archeologische vondsten brengen verhalen met zich mee die gebaseerd zijn op interpretaties en speculaties en die een gedeeld verleden creëren. In de stad met een rijk Romeins verleden gaat Tommy aan de slag met historische bouwconstructies met een mythische achtergrond en maakt hij een vertaalslag naar de 21e eeuw door een foto te fossiliseren en ondergronds te installeren. Tommy’s onderzoek positioneert zich in het heden, met sterke raakvlakken met het verleden en de toekomst.


In het weekend van 6 en 7 augustus presenteert Mario Sergio Alverez samen met Tommy Smits en Laura Canha Malpique ACT 2. Meer info hierover volgt. 
 

Timeless and temporary, transient and concrete, fleeting and sustainable are opposites that meet each other in Tommy Smits' work. Out of a fascination for fossils and photography he has developed a technique with which he can immortalize photos in concrete, so that the perishable no longer perishes. In his projects, he engages in merging photos with nature, or presents them in a large, robust frame. His projects move in between photography and sculpture.

During Social Aspects, Tommy studies the pre-Roman era, drawing a contrast between a period when everything remained undocumented and the present, where there is an obsession with documentation. The existing archaeological finds bring with them stories based on interpretations and speculations, creating a shared past. In the city with a rich Roman past, Tommy gets to work with historical building constructions with a mythical background and tries to translate the stories to the 21st century by fossilizing a photo and installing it underground. Tommy's research positions itself in the present, with strong connections to the past and the future.


In the weekend of August 6 and 7, Tommy Smits, together with Mario Sergio Alvarez and Laura Canha Malpique, will present ACT 2. More information about this to come.

met dank

Met dank aan Mondriaan Fonds, Provincie Gelderland, Gemeente Nijmegen, Pictoright en VriendenLoterij.