Jim Mooijekind

Het schoftenballet

Website
datum
7 t/m 9 oktober
categorie
Social Aspects
share story
Info

[English text below Dutch]

Altijd aanwezige concepten zoals licht en donker, emotie, hoop en verveling zijn abstract en soms haast onbegrijpelijk. Jim Mooijekind verkent de wereld rondom deze abstractie middels simplificatie. Iconische en cartooneske verbeeldingen om het complexe en existentiële te benaderen en beter te begrijpen.

Voor Social Aspects wil Mooijekind een experiment aangaan die buiten de conventies van de galerieruimte treedt, door de reactie van de toeschouwer in de publieke ruimte te aanschouwen. De bezoeker van Social Aspects heeft weinig tot geen idee van wat hij aan gaat treffen; wat voor reacties roept dit op en op wat voor een manier verschilt dit van een galerie- of museumbezoeker? Dit doet hij met een voor hem nieuwe benadering, door over te stappen op een driedimensionale presentatie waar de toeschouwer omheen kan lopen. Voor dit project bestudeert Jim de Santos Malandros, ofwel de pettendragende, sigarettenrokende heilige boefjes die in Venezuela aanbeden worden. In deze lijn wil Jim een altaar voor de antiheld naar Nijmegen brengen, waarmee het herkenbare en het sublieme wordt samengebracht.

Op zondag 11 september presenteert Jim Mooijekind samen met Emiel Ambroos en Laila van Berge ACT 3. Meer info hierover volgt. 

Ever-present concepts such as light and dark, emotion, hope and boredom are abstract and sometimes almost incomprehensible. Jim Mooijekind explores the world around this abstraction through simplification. Iconic and cartoonish imaginations to approach and better understand the complex and existential.

For Social Aspects Mooijekind wants to enter into an experiment that goes beyond the conventions of the gallery space, by observing the reaction of the viewer in the public space. Social Aspects' visitor has little or no idea of what he will find; what kind of reactions does this evoke and in what way does this differ from a gallery or museum visitor? He does this with an approach that is new to him, by switching to a three-dimensional presentation, enabling the viewer to walk around it. For this project, Jim studies the Santos Malandros, or the hat-wearing, cigarette-smoking holy thugs worshiped in Venezuela. Inspired by these patron saints, Jim wants to bring an altar to the anti-hero to Nijmegen, bringing together the recognizable and the sublime.

On Sunday September 11, Jim Mooijekind, together with Emiel Ambroos and Laila van Berge, will present ACT 3. More information to come.

met dank

Met dank aan Mondriaan Fonds, Provincie Gelderland, Gemeente Nijmegen, Pictoright en VriendenLoterij.

bio

[English text below Dutch]

Jim Mooijekind heeft opleidingen gevolgd in Barcelona en Den Haag en studeerde in 2017 af aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten. In 2018 stichtte hij galerie De Vlieg. Hij heeft op uiteenlopende plekken geëxposeerd; musea en galerieën, maar ook nachtclubs, in Nederland, Spanje en de Verenigde Staten.

Jim exploreert de wereld van abstractie tegenover eenvoud. Hij probeert moeilijk te begrijpen concepten te vatten in cartooneske schilderijen en muurschilderingen. Grote figuratieve en gesimplificeerde beelden die abstracte en complexe ideeën verbeelden. 

Jim Mooijekind was educated in Barcelona and The Hague and graduated in 2017 from the Royal Academy of Art. In 2018 he founded gallery De Vlieg. He has exhibited in various places; museums and galleries, as well as nightclubs, in the Netherlands, Spain and the United States.

Jim explores the world of abstraction versus simplicity. He tries to capture concepts that are difficult to grasp in cartoonish paintings and murals. Large figurative and simplified images depicting abstract and complex ideas.