Gabriel & Vivien

GESTURES IN TRANSIT

datum
23 t/m 26 September
categorie
Social Aspects
share story
Info

[English text below Dutch]

Stel je voor dat je in de bus of metro zit tijdens een alledaagse reis. Hoe neem je de ruimte in? Maak je jezelf groot of klein? Gestures in Transit is een educatief platform ontwikkeld door Gabriel Fontana en Vivien Tauchmann. Middels dit platform ontleden ze de machtsdynamiek die zij aantreffen in het openbaar vervoer. Het online programma biedt een reeks performatieve en collectieve oefeningen waarin actie en reflectie op die actie gecombineerd worden. De handelingen zijn gebaseerd op geluid en beweging en kregen vorm door verschillende zeer persoonlijke interviews die de kunstenaars hielden met vrouwen en gemarginaliseerde groepen over hun ervaringen in de bus of metro. Bij verschillende busstations in Nijmegen zijn QR codes geplaatst waarmee mensen toegang krijgen tot Gestures in transit.

Klik hier voor de website van Gabriel en Vivien: gesturesintransit

Vivien Tauchmann en Gabriel Fontana onderzoeken sociaal politieke relaties met behulp van een belichaamde, kinesthetische praktijk. Door het lichaam te beschouwen als een leermiddel ontwikkelen zij programma's waarmee kennis wordt opgedaan over ongeziene machtsstructuren. Deze systemen worden door lichamen geïnternaliseerd en vervolgens gereproduceerd. Het duo stelt manieren voor om deze zaken te ontleren door pedagogische strategieën gericht op de relatie tussen het brein en het lijf, fysieke activiteiten en acties die nieuwe waardesystemen introduceren. 

Imagine you are on a bus or a metro on your daily commute. How do you take up space? Do you tend to make yourself small or big? Gestures in Transit is an educational platform developed by Gabriel Fontana and Vivien Tauchmann that deconstructs power dynamics found in public transportation. The online platform presents a series of four performative and collective exercises that combine together action and reflection. The listening and movement exercises were developed by the duo on the basis of multiple, very personal interviews they conducted with women* and members of marginalized groups prior to their experiences in busses or metro. By scanning QR codes found at the bus stops in Nijmegen people can access and activate the exercises in public space.

Click here for the website by Gabriel and Vivien: gesturesintransit

ivien Tauchmann and Gabriel Fontana investigate socio-political relations through an embodied and kinaesthetic practice. By understanding the body as a learning tool, their design approach investigates how our bodies perform, internalize and reproduce power structures. The duo proposes ways of unlearning through new body/mind pedagogies, activities, and actions to imagine and introduce new value systems.

bio

Gabriel Fontana

Website / instagram / facebook

Vivien Tauchmann

Website / instagram / facebook

 

 

ACT

[English text below Dutch]

ACT 6 Gestures in transit

"Beeld je een dagelijkse busreis in. Hoe neem je de ruimte in? Maak je jezelf groot of juist klein?

Volledig overzicht: act-6-gestures-in-transit

ACT 6 Gestures in transit

"Imagine your are in a bus or a metro on your daily commute. How do you take up space? Do you tend to make yourself small or big? 

Full overview: act-6-gestures-in-transit

met dank

Met dank aan, Bankgiro Loterij, Provincie Gelderland, Gemeente Nijmegen, Pictoright en Mondriaan Fonds.