II: Gijs Verhoofstad

Stroomzang

datum
11 augustus 2018
categorie
Social Aspects
share story
Info

Gijs Verhoofstad is gefascineerd door de onzichtbare wereld om hem heen en de bewegingen die zich daarin afspelen.

Processen waarbij men aan het woord magie zou kunnen denken. Hij vond een bouwhandleiding op het internet om een apparaat te bouwen dat het potentiaalverschil tussen twee punten meet en omzet naar geluid. Kort gezegd kan hiermee de levensenergie van ieder organisme hoorbaar gemaakt worden. Ieder organisme genereert zijn eigen compositie afhankelijk van de condities waarin het verkeerd. 

Gijs combineerde eerder het apparaat met zijn hangplant genaamd George.

Hij kwam erachter dat George liever van frisdrank houdt dan van water en dat hij meer een avondplant is dan een ochtendplant. Het ene moment is George een waterval aan woorden, het andere moment produceert hij bijna dansbare muziek.

Stroomzang

Soms kan het voelen alsof de wereld helemaal is uitgedacht en te doorgronden valt. Door een steeds sneller gaande informatieoverdracht, lijken we de wereld om ons heen steeds beter te kunnen verklaren. Door in een veelheid aan kennis te leven, drijven we mogelijk verder af van dat wat er echt om ons heen gebeurt. 

Het ‘ik’ is constant bezig met wat het moet doen en hoe het zich verhoudt ten opzichte van de wereld om hem heen. Het is een stroom aan gedachten die onze belevingswereld kleiner kan maken. Als een denkbeeldige bubbel in onze hersenen die zintuiglijke waarneming overschaduwd. Zintuigen die zonder oordeel ons helpen de wereld om ons heen te ervaren. 
Het is alsof er steeds minder ruimte voor het niet meer weten is. Zo ook voor het voelen, observeren en ervaren. Het zou kunnen dat we ons hierdoor minder verbonden voelen met het grotere geheel, dat niet enkel bestaat uit waarneembare, te verklaren processen.  
Socioloog Max Weber noemde ooit al dat de wereld onttoverd is. 

Voor dit project bouwde Gijs Verhoofstad een instrument dat de elektrische geleiding van organismen meet en omzet naar geluid.
Tijdens de testfase gebruikte Verhoofstad de druivenstruik in zijn tuin, om te zien hoe de plant meebeweegt tussen dag en nacht. Er was een duidelijk waarneembaar ritme te merken. Dit werd weergegeven in een grafiek en was hoorbaar in geluid. 

Op een dag kwam een vriend langs. Ze dronken koffie en rookten een sigaret onder de druivenstruik. Een duidelijk verschil in melodie werd hoorbaar. De plant reageerde direct op hun aanwezigheid. Je zou dus kunnen zeggen dat de plant zich bewust was van de veranderende omgeving om hem heen. Zou de struik het als hinderlijk hebben ervaren dat Verhoofstad en diens kameraad een sigaret rookten onder zijn bladeren? Wat zegt de veranderende melodie? Het onderzoek bracht hem meer vragen dan antwoorden. 

Verhoofstad zal het apparaat samenvoegen met Nijmeegse flora en deze gezamenlijk presenteren op Plein '44.

 

 

bio

Als kunstenaar construeert Gijs Verhoofstad (1983) ervaringen die alle zintuigen met een bepaalde gelaagdheid aanspreken, zowel in het onderbewuste als in het fysieke lichaam. Zijn werken laten de beschouwer ervaren dat hij onderdeel is van een grote bewegelijke massa, die zowel binnen als buiten hem om beweegt.

www.gijsverhoofstad.nl

met dank

Dit onderdeel van Social Aspects wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie Gelderland, Gemeente Nijmegen en het Mondriaan Fonds. Het Mondriaan Fonds droeg middels het experimenteerreglement bij aan het honorarium van de kunstenaars.